Komunitná záhrada Sídlisko 3

Hlavnou myšlienkou projektu je založenie komunitnej záhrady na Sídlisku III v Prešove.


Revitalizácia starého školského sadu na pulzujúcu komunitnú záhradu je pre nás dôležitá z týchto dôvodov:
– vytvoriť priestor stretávania sa rôznych generácií ako aj priestor nadväzovania sociálnych kontaktov medzi členmi komunity a klientmi OZ Barlička popri pestovaní,
– vytvoriť novú formu pracovnej aktivity s možnosťou osvojenia si nových zručností a možnosť dopestovať si vlastné ovocie, zeleninu, bylinky,
-priniesť myšlienku komunitnej záhrady do Prešova
– vytvoriť príjemný priestor a sprístupniť ho komunite ako poďakovanie za dlhoročnú podporu.

„Tento projekt podporuje Poštová banka.“

pb_small

Trvanie projektu: od 1.12.2014 do 31.5.2015