Pre seniorov

Denný stacionár

Denný stacionár je miesto, kde môžu seniori stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov a majú možnosť nadviazať nové priateľstvá, zabudnúť na samotu a vyplniť voľný čas.

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je určené starším ľudom, ktorí už nedokážu dostatočne uspokojiť svoje potreby a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby. Viac informácií na www.cssradost.sk.

Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie je určené ľudom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti je najmenej V) a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.

Pre mladých

Vzdelávanie: Praktická škola

Praktická škola poskytuje nižšie stredné vzdelanie ISCED 2C, ktoré je súčasťou základného vzdelania. Škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím rôzneho veku.

Sociálne služby: DSS

V Dennom centre poskytujeme podporu pri získavaní alebo prehlbovaní zručností potrebných k samostatnému životu. Centrum funguje v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 a program je rozdelený na dopoludňajšiu a poobedňajšiu časť.

Práca: Chránená dielňa

V rámci našej práce sa snažíme podporovať samostatnosť, ktorej dôležitou súčasťou je práca. Mladí so zdravotným znevýhodnením pracujú v chránenej dielni, v ponuke ktorej nájdete výrobky:

Pre verejnosť

Verejné obstarávanie a zverejňovanie

FA Cartridge FA Citroen FA germicídna lampa FA hasiace práce FA Innogy FA IS Cygnus FA KS FA Metro FA Mobelix FA nájom FA O2 FA okay FA omietky a malby FA oprava elektroinštalácie FA oprava zdravotechnika FA podlahárske práce FA servis výťahov FA Shell FA stravné FA T-Com FA teplomery FA údržba MADO FA VSE FA VVS FA vývoz …

GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Projekty

Top
English