Dokumenty 448/2008 Z.z.

Na tomto mieste zverejňujeme dokumenty podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách, ako napr. EON, cenníky, výročné správy a pod.

Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie: Krizovy plan SHM

 

Cenníky sociálnych služieb:

Cennik SS Špecializovane zariadenie

Cenník SS Podporované bývanie Volgogradská

Cennik SS Podporované bývanie Prostějovská

Cenník SS Domov sociálnych služieb, amb. forma

 

Výročné správy:

Výročná správa 2023: Vyrocna sprava OZ 2023

Výročná správa 2020: VS OZ Barlička 2020

Výročná správa 2019: VS_OZ BA_2019

Výročná správa 2018: VS_OZ_2018

 

Vízia: Vizia Barlicka

 

EON:

 

EON Domov sociálnych služieb amb. forma: EON 20 OZ DSS

EON Denný stacionár: EON 20 OZ DS

EON Špecializovaní zariadenie: EON 20 OZ SPZ

EON Podporované bývanie EON 20 OZ PBP EON 20 OZ PBV