Dokumenty 448/2008 Z.z.

Na tomto mieste zverejňujeme dokumenty podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách

Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie: Krizovy plan SHM

 

Cenníky sociálnych služieb:

Cennik SS Špecializovane zariadenie

Cenník SS Podporované bývanie Volgogradská

Cenník SS Podporované bývanie Mukačevská

Cenník SS Domov sociálnych služieb, amb. forma

 

Výročné správy:

Výročná správa 2019: VS_OZ BA_2019

Výročná správa 2018: VS_OZ_2018