Nadácia VSE nám dodala novú energiu!

MED & EKO

Sme veľmi vďační, že v spolupráci s Nadáciou VSE sa nám podarilo realizovať project MED&EKO. Mal za cieľ vybaviť zariadenie pre seniorov potrebným vybavením tak, aby sa znížila potreba dochádzania za nemocničnou starostlivosťou ako aj miera dopadu na životné prostredie.

  • V oblasti zdravia (MED) bolo cieľom zakúpiť vybavenia tak, aby na výkony, ktoré môžu spraviť zdravotné sestry v našom domove nebolo nutné seniorov posielať do nemocníc. Išlo o kyslíkový koncentrátor, odsávačku a CRP analyzátor, ako aj EKG prístroj. Výrazne sa nám tak podarilo znížiť počet dní, ktoré seniori museli stráviť v karanténe, ako aj zabrániť viacerým prípadom hospitalizácie. Na dôvažok sa tiež podarilo navyše z usporených prostriedkov zakúpiť EKG prístroj.

 

 

  • V oblasti životného prostredia (EKO) bolo cieľom zníženie dopadu na životné prostredie, najmä v oblasti spotreby antibiotík a posilnenia využívania solárnej energie, čo sa podarilo na 100% v prípade zníženia spotreby solárnej energie, kde sme zapojili solárne panely a počas celého leta sme plynové ohrievanie využívali minimálne. Pri antibiotikách sme pomocou CRP testovania ušetrili desiatky balení antibiotík.

 

Za všetku podporu nadácii VSE v mene našom aj našich seniorov ďakujeme.