Životné prostredie chránime s energiou od Nadácie VSE!

V projekte MED&EKO sme si okrem podpory zdravotnej starostlivosti vzali na mušku aj oblasť životného prostredia. Používanie elektronickej komunikácie, zavedenie základnej separácie odpadu, ako aj zber batérií a žiariviek je pre nás už samozrejmosťou. K tomu sme s podporou Nadácie VSE pridali posilnenie využívania solárnej energie, čo sa podarilo na 100%. Zapojením ďalších solárnych panelov na ohrev teplej vody sme …