Zameškané sme dobiehali s Nadáciou VSE!

Projekt „Dobehnúť zameškané“ si dal za cieľ vynahradiť si čas na vzťahy stratený počas pandémie. To sa podarilo oslavou zmeškaných jubileí v podobe 37 menších rodinných osláv, viacerých susedských akcií ako aj realizovaním autobusových výletov mimo zariadenia.  Okrem toho, infraštruktúru stretávania pre seniorov sme posilnili vytvorením Seniorskej telocvične. Vybavili sme zariadenie potrebným vybavením tak, že sme mohli v zariadení spustiť …