Životné prostredie chránime s energiou od Nadácie VSE!

V projekte MED&EKO sme si okrem podpory zdravotnej starostlivosti vzali na mušku aj oblasť životného prostredia.

  • Používanie elektronickej komunikácie, zavedenie základnej separácie odpadu, ako aj zber batérií a žiariviek je pre nás už samozrejmosťou.
  • K tomu sme s podporou Nadácie VSE pridali posilnenie využívania solárnej energie, čo sa podarilo na 100%. Zapojením ďalších solárnych panelov na ohrev teplej vody sme počas celého leta plynové ohrievanie využívali minimálne. Dosiahli sme tak významné úspory produkcie CO2 ako aj finančný benefit.

  • Životné prostredie sa nám darí šetriť aj znížením spotreby antibiotík. Kúpou CRP prístroja sme schopní rozlíšiť vírovú a bakteriálnu infekciu a podľa toho tak lekár môže rozhodnúť, či je potrebné predpísať antibiotiká. Z našich záznamov vyplýva, že aj v rámci ľahšej letnej sezóny sa nám podarilo ušetriť desiatky balení antibiotík.

Za podporu Nadácii VSE ďakujeme!