Zameškané sme dobiehali s Nadáciou VSE!

Projekt „Dobehnúť zameškané“ si dal za cieľ vynahradiť si čas na vzťahy stratený počas pandémie. To sa podarilo oslavou zmeškaných jubileí v podobe 37 menších rodinných osláv, viacerých susedských akcií ako aj realizovaním autobusových výletov mimo zariadenia. 

Okrem toho, infraštruktúru stretávania pre seniorov sme posilnili vytvorením Seniorskej telocvične. Vybavili sme zariadenie potrebným vybavením tak, že sme mohli v zariadení spustiť cvičenia pre seniorov zo zariadenia aj mimo neho, podarilo sa nám tiež doplniť naše vybavenie na muzikoterapiu. Podarilo sa nám tak zlepšiť sociálne služby, ktoré komunita často využíva pre svojich rodičov, vo vyššom veku aj pre seba.

A taktiež sme spájali ľudí a veľa, veľa sa rozprávali, čo v čase toľkých teórií, ktoré nás rozdeľujú, vnímame ako výraznú hodnotu. A tiež sme sa veľa naučili ako organizácia, keďže sme počas priebehu projektu absolvovali štyri vlny COVIDu. Museli sme preto veľmi improvizovať a pracovať spoločne na tom, aby sa nám podarilo uskutočniť všetky aktivity projektu.

Všetko toto by bez podpory Nadácie VSE nebolo možné realizovať a preto za ňu veľmi ďakujeme.