VÚC podporilo zvýšenie kvality starostlivosti v Špecializovanom zariadení

Sme radi, že sa nám darí zvyšovať kvalitu poskytovania sociálnych služieb pre seniorov. Zámerom tohto projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb pre prijímateľov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou realizáciou týchto cieľov:   Inštalácia externých žalúzií ako príprava na prebiehajúcu klimatickú zmenu, ktorá spôsobuje dlhotrvajúce vlny horúčav ako aj Kúpa vybavenia v podobe internej telefónnej siete s aparátmi   Vytvorila …