Nadácia VSE nám dodala novú energiu!

MED & EKO Sme veľmi vďační, že v spolupráci s Nadáciou VSE sa nám podarilo realizovať project MED&EKO. Mal za cieľ vybaviť zariadenie pre seniorov potrebným vybavením tak, aby sa znížila potreba dochádzania za nemocničnou starostlivosťou ako aj miera dopadu na životné prostredie. V oblasti zdravia (MED) bolo cieľom zakúpiť vybavenia tak, aby na výkony, ktoré môžu spraviť zdravotné sestry …