Silnejšie korene – Stronger roots

S komunitou mesta a rodín chceme spolupracovať viac. Preto sme radi, že Nadácia OSF nás vybrala do programu Stronger Roots. Ten sme  úspešne odštartovali stretnutim s  ostatnými grantistami. Tešíme sa skvelej spolupráci s organizáciami z celého Slovenska. Sme tiež radi, že sme sa okrem vzájomnej výmeny skúseností s bývalými grantistami zamerali aj na ciele programu Stronger Roots a na ich postupné zavádzanie do praxe.
 

„Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti.  
 

Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názorom Európskej únie alebo Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za nenesú zodpovednosť.“