ZELENÁ ŠKOLA

„Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus.

To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

 

Škola zmeny

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.“

Viac informácii : www.zelenaskola.sk

Ideme ďalej…

Stretli sme sa s našou konzultantkou Lenkou Smatankovou.

Zúčastnili sme sa 2. Regionálneho stretnutia v Košiciach.

Aktualizujeme nástenku .

Vypracovali sme audit v jednotlivých oblastiach (Voda, Odpad, Energia. Doprava a ovzdušie, Zeleň a ochrana prírody, Zelené obstarávanie).

Vybrali sme si hlavnú tému: Zeleň a ochrana prírody.

Prvé stretnutie kolégia v roku 2015.

Pracujeme na Environmentálnom akčnom pláne na tému Zeleň a ochrana prírody.

 

O nás : www.facebook/ OZ Barlicka