Silnejšie korene – Stronger roots

S komunitou mesta a rodín chceme spolupracovať viac. Preto sme radi, že Nadácia OSF nás vybrala do programu Stronger Roots. Ten sme  úspešne odštartovali stretnutim s  ostatnými grantistami. Tešíme sa skvelej spolupráci s organizáciami z celého Slovenska. Sme tiež radi, že sme sa okrem vzájomnej výmeny skúseností s bývalými grantistami zamerali aj na ciele programu Stronger Roots a na ich postupné …

Zameškané sme dobiehali s Nadáciou VSE!

Projekt „Dobehnúť zameškané“ si dal za cieľ vynahradiť si čas na vzťahy stratený počas pandémie. To sa podarilo oslavou zmeškaných jubileí v podobe 37 menších rodinných osláv, viacerých susedských akcií ako aj realizovaním autobusových výletov mimo zariadenia.  Okrem toho, infraštruktúru stretávania pre seniorov sme posilnili vytvorením Seniorskej telocvične. Vybavili sme zariadenie potrebným vybavením tak, že sme mohli v zariadení spustiť …

Životné prostredie chránime s energiou od Nadácie VSE!

V projekte MED&EKO sme si okrem podpory zdravotnej starostlivosti vzali na mušku aj oblasť životného prostredia. Používanie elektronickej komunikácie, zavedenie základnej separácie odpadu, ako aj zber batérií a žiariviek je pre nás už samozrejmosťou. K tomu sme s podporou Nadácie VSE pridali posilnenie využívania solárnej energie, čo sa podarilo na 100%. Zapojením ďalších solárnych panelov na ohrev teplej vody sme …

Nadácia VSE nám dodala novú energiu!

MED & EKO Sme veľmi vďační, že v spolupráci s Nadáciou VSE sa nám podarilo realizovať project MED&EKO. Mal za cieľ vybaviť zariadenie pre seniorov potrebným vybavením tak, aby sa znížila potreba dochádzania za nemocničnou starostlivosťou ako aj miera dopadu na životné prostredie. V oblasti zdravia (MED) bolo cieľom zakúpiť vybavenia tak, aby na výkony, ktoré môžu spraviť zdravotné sestry …

VÚC podporilo zvýšenie kvality starostlivosti v Špecializovanom zariadení

Sme radi, že sa nám darí zvyšovať kvalitu poskytovania sociálnych služieb pre seniorov. Zámerom tohto projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb pre prijímateľov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou realizáciou týchto cieľov:   Inštalácia externých žalúzií ako príprava na prebiehajúcu klimatickú zmenu, ktorá spôsobuje dlhotrvajúce vlny horúčav ako aj Kúpa vybavenia v podobe internej telefónnej siete s aparátmi   Vytvorila …

Nadácia Slovenskej sporiteľne: Projekt Domov 2.0 nás podporil v zlepšovaní kvality

Sme vďační, že s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne sme mohli zvyšovať kvalitu poskytovania sociálnych služieb pre seniorov. Podarilo sa nám vylepšiť zdravotné vybavenie, ale vybavenie izieb v podobe polohovacích postelí a televízorov, ale aj voľnočasových aktivít s tabletom alebo terapeutickou mačkou. K tomu ale aj zaviesť milú tradíciu mesačných osláv narodenín našich seniorov, či dokonca objednať si autobus, aby sme …

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov   Zariadenie sociálnych služieb OZ Barlička sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi:  Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU – Výskumným a školiacim centrom …