Stará mama necvič sama II

Pravidelná pohybová aktivita je základom pre udržanie si zdravia nielen u mladých ľudí, ale aj u seniorov. Práve táto myšlienka nás viedla k napísaniu tohto projektu.

Našim cieľom je umožniť seniorkám v Dennom stacionári cvičiť s fyzioterapeutkou, a takto príjemne využiť svoj voľný čas na dôchodku. Takéto cvičenie prispieva k zlepšovaniu ich zdravotného stavu, majú možnosť stretnúť sa s ľuďmi s rovnakým záujmom a v neposlednom rade nemyslia na samotu a často krát prázdny byt.

Uvedomujeme si, že aktívny pohyb zastaví niektoré z príznakov starnutia organizmu, omladí myseľ a zlepší pamäť. A preto bolo našim zámerom umožniť seniorkám aktívne trávenie voľného času a spestriť im tieto aktivity o nové pomôcky na cvičenie a zapojiť ich do jednoduchého časo-priestorovo nenáročného “paličkovania”, ktoré má obrovský rehabilitačný potenciál – Nordic walkingu.

Aj po skončení projektu sa budeme seniorom v tejto oblasti venovať, naďalej ich chceme podporovať k pohybovým aktivitám a samozrejme budeme pravidelne využívať všetky cvičebné pomôcky, ktoré máme k dispozícií v našom centre. Veríme, že nové pomôcky prinesú seniorkám radosť z cvičenia, naučia sa nové cviky a zlepšia si koordináciu. Taktiež budeme rozvíjať nordic walking, ktorý má množstvo pozitívnych účinkov na ich zdravie.

v rámci Jesennej  výzvy 2014 Fondu GSK

fond gsk 2014gsk logo