VÚC podporilo zvýšenie kvality starostlivosti v Špecializovanom zariadení

Sme radi, že sa nám darí zvyšovať kvalitu poskytovania sociálnych služieb pre seniorov. Zámerom tohto projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb pre prijímateľov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou realizáciou týchto cieľov:

 

  • Inštalácia externých žalúzií ako príprava na prebiehajúcu klimatickú zmenu, ktorá spôsobuje dlhotrvajúce vlny horúčav ako aj
  • Kúpa vybavenia v podobe internej telefónnej siete s aparátmi

 

Vytvorila sa tak možnosť moderne komunikovať bez komplikácií ako aj ďalej sa prispôsobovať klimatickej zmene a vlnám horúčav, ktoré so sebou prináša. 

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju, že nám pomáha zvyšovať kvalitu poskytovania starostlivosti pre prijímateľov pobytových služieb.

Projekt podporený z rozpočtu PSK.