Zvýšenie kvality starostlivosti v Špecializovanom zariadení

 

 

Sme radi, že sa nám darí zvyšovať kvalitu poskytovania sociálnych služieb pre seniorov. Zámerom tohto projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb pre prijímateľov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou kúpou polohovateľných kresiel. Klientom umožnia opustiť izbu aj v ťažkom stave bez potreby ich opakovaných presunov z postele na invalidný vozík na stacionárne kreslo a späť.

 

 

Polohovateľné kreslá tak uľahčujú život našim prijímateľom, ktorí sú odkázaní na invalidný vozík alebo lôžko. Poskytuje im väčšiu pohodlnosť, istotu a vertikalizáciou tiež znižuje riziko preležanín u ležiacich pacientov. Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju, že nám pomáha zvyšovať kvalitu poskytovania starostlivosti pre prijímateľov pobytových služieb.

Projekt podporený z rozpočtu PSK.