Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pomáha v správnom čase

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nášmu zariadeniu dotáciou na podporu humanitárnej pomoci pomohlo v pravý čas

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nášmu zariadeniu dotáciou na podporu humanitárnej pomoci pomohlo zabezpečiť nástroje ako aj ochranné pracovné pomôcky potrebné v boji s koronou. Ďakujeme.