Denný stacionár

Denný stacionár je miesto, kde môžu seniori stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov a majú možnosť nadviazať nové priateľstvá, zabudnúť na samotu a vyplniť voľný čas.

Denný stacionár je miesto, kde môžu seniori stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov a majú možnosť nadviazať nové priateľstvá. Je to miesto, ktoré im pomôže zabudnúť na samotu a vyplní im voľný čas.

Ide o sociálnu službu pre seniorov, ktorí žijú osamelo a potrebujú počas dňa pomoc, podporu, odbornú starostlivosť a zmysluplné naplnenie dňa. Taktiež je to služba aj pre seniorov, ktorí žijú so svojou rodinou, ale tá sa im nemôže venovať po celý deň a zároveň ešte nepotrebujú umiestnenie do Zariadenia pre seniorov. Výhodou Denného stacionára je, že seniori nestratia kontakt s rodinou a ich príbuzní nemusia mať strach o ich zdravotný stav a bezpečnosť.

Počas dňa je pre seniorov pripravená celá rada záujmových, terapeutických, kultúrnych a duchovných aktivít. Zabezpečujeme záujmovú činnosť formou čítania kníh, spievania, počúvania hudby, pozerania filmov,  tréningov pamäte, tématických rozhovorov, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných aktivít.

Denný stacionár vytvára miesto pre odpočinok, dohľad, starostlivosť a utvára podmienky pre stravovanie.

Služby Denného stacionára je možné využívať aj na kratší čas – podľa možností a potrieb jednotlivca. Čas príchodu a dĺžku pobytu je možné individuálne dohodnúť pri zachovaní zákonných podmienok. Denný stacionár  podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa.

 

Ako vybaviť poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári?

Žiadateľ potrebuje posúdenie obecného/mestského úradu o odkázanosti na sociálnu službu so s minimálne III. stupňom odkázanosti. Podáva si tiež žiadosť v dennom stacionári, pre bližšie odporúčame navštíviť nás osobne alebo kontaktovať na 051/749 8850 alebo stacionar@barlicka.sk