Peňažné a hmotné dary

Ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť finančným darom, môžete tak spraviť poukázaním sumy na náš účet. Dajte nám o sebe tiež vedieť, nech potvrdíme prijatie daru a môžeme sa poďakovať.

Číslo nášho účtu v SLSP a.s.: SK27 0900 0000 0005 0114 9823.

Často prijímame aj hmotné dary a tie nám umožnili skrášliť naše priestory a poskytovať kvalitnejšie služby (od materiálov po náterové farby až po starší klavír). V tomto prípade prosíme najmä o koordináciu a predchádzajúcu dohodu, aby sme potvrdili spôsob a možnosť prijatia daru.

Kontakt: Centrum mládeže Radosť, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov

barlicka@barlicka.sk, 051/ 749 8850