Našu činnosť môžte podporiť aj poukázaním 2% svojich daní.  Umožníte nám tak poskytovať výchovno-vzdelávacie aktivity, rehabilitáciu, školenia a kultúrne akcie.

Termíny: 15. február:  požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

    31. marec:  podanie daňového priznania

    30. apríl: podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane zamestnancov

Údaje o prijímateľovi: Občianske združenie BARLIČKA,

Prostějovská č. 38, 080 01 Prešov

Právna forma organizácie: Občianske združenie

IČO: 37786211 SID: nie je potrebné vyplniť

Nie ste si istí ako poukázať Vaše 2%? Kontaktujte nás na barlicka@barlicka.sk. Ak sa však rozhodnete postupovať sami, tu je postup:

Postup pre zamestnancov.

 1. Najneskôr do 15. 2. 2016 požiadať svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2015. V Žiadosti požiadať o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov vyplnením bodu VII v Žiadosti: „Žiadam – nežiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona).“ (prečiarknutím slova „nežiadam“)
 2. Z Potvrdenia zistiť údaje:
  • Dátum zaplatenia dane (riadok 5 z Potvrdenia)
  • Zaplatená daň (riadok 3 z Potvrdenia)
  • Vypočítať si 2% resp. 3% zo zaplatených daní
 3. Tieto údaje spolu s osobnými údajmi vyplniť do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Toto vyhlásenie sa odnesie alebo zašle spolu s Potvrdením do 30.4. na daňový úrad. Ďakujeme!

Postup pre SZČO

 1. Zistite si, akej sume zodpovedajú 2% (resp. 3%) z vašich zaplatených daní. Túto sumu uveďte do príslušného políčka vo vašom daňovom priznaní.
 2. Naše identifikačné údaje uveďte do daňového priznania v časti o prijímateľovi 2%.
 3. Po odovzdaní daňového priznania prevedie DÚ do troch mesiacov poukázanú sumu. Ďakujeme!

Postup pre firmy

Ako firma máte viacero možností ako naložiť s percentami z vašich daní: rozdeliť viacerým subjektom, môžete poukázať 1,5% alebo spolu s darovaním sumy 0,5% poukázať 2% z daní. Pokiaľ ste sa rozhodli poukázať nám 1,5%, ozvite sa, radi Vám budeme asistovať. Ďakujeme!

 

Kontakt: Centrum mládeže Radosť, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov

barlicka@barlicka.sk, 051/ 749 8850