A A A

Komunitná záhrada SIII – Deťom

Projektom Komunitná záhrada SIII – Deťom chceme našu komunitnú záhradu doplniť o hraciu a objaviteľskú zónu pre deti. Vytvoríme tak ihrisko a náučný chodník pre relax a neformálne vzdelávanie detí, čím podnietime záujem o spoznávanie prírody a vzťahov v nej.

Naša záhrada je jedinečná, priateľská k všetkým svojim užívateľom, prispôsobená aj deťom, starším a ľuďom so špeciálnymi potrebami. Je otvorená, bezbariérová a ponúka možnosť trávenia príjemného času, pestovania rastlín ako aj priateľstiev.

Do plánovania a vytvárania zón chceme formou komunitného plánovania a workshopov zapojiť  viaceré skupiny zo sídliska: seniorov s vnúčatami a mladé rodiny z blízkych blokov. Nízke hracie prvky si vytvoríme sami zapojením dobrovoľníkov, na vyššie prvky potrebujeme certifikát a preto ich kúpime z iných zdrojov.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a. s v rámci programu Zelené oázy. 

                               

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *