A A A

Komunitná obývačka

V rámci projektu Komunitná obývačka sa nám podarilo vytvoriť dva nové bezbariérové priestory na naše aktivity, jeden vnútorný a jeden vonkajší. Vnútorný sme vytvorili montážou exteriérových žalúzií, ktoré pravidelne využívame pri akciách, ktoré sa konajú v konferenčnej sále na prízemí budovy. Ich používanie zabraňuje prehrievaniu miestnosti a slúži k jej zatemneniu pri premietaniach filmov, akciách a zvyšuje tak kvalitu poskytovanej služby.  Montážou exteriérových žalúzií sa nám podarilo využívať sálu aj počas letných mesiacov pre cieľovú skupinu, ktorou sú seniori a osoby s telesným a mentálnym znevýhodnením. Vytvorenie spevnenej plochy pri budove umožnilo naplno využívať vonkajší priestor pre aktivity a komunitné akcie aj pre osoby na vozíkoch.

Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne za podporu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *