A A A

Komunita deťom

Hraciu a objaviteľská zónu chceme vytvoriť na základe požiadavky užívateľov komunitnej záhrady a rodín s deťmi z okolia a tak posilňovať našu úlohu ako miesta stretnutí a búrania sídliskovej anonymity. Výnimočnosť vidíme v spojení bezbariérovej záhrady a detí a seniorov, kde dobrovoľníkov a užívateľov z mesta dopĺňajú naši klienti a zamestnanci.

Popri veciach, ktoré vieme spraviť spoločne sme si vedomí svojej zodpovednosti a pri hracej zóne pracujeme s  certifikovanými prvkami, ktoré však presahujú naše finančné možnosti a preto ich zahŕňame do projektu.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu T-systems Slovakia spravovaného Karpatská nadácia

    

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *