A A A

Zariadenie opatrovateľskej služby

V novovytvorenom Zariadení opatrovateľskej starostlivosti sa staráme o seniorov, ktorí podporu inej osoby potrebujú len na kratší čas, napr. po pobyte v nemocnici, pri rehabilitáciách a podobne.

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ako aj ubytovanie, stravovanie a samozrejme súvisiace upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje služby podľa § 37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.