A A A

Centrum voľného času

Cieľom CVČ Radosť je ponúknuť možnosti zmysluplného trávenia voľného času, spoločne zdieľať úspechy a rozvíjať priateľské vzťahy medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými deťmi a mládežou.

V školskom roku 2015/2016 otvárame krúžky v týchto oblastiach:

  • Umelecké: gitarový krúžok, tanečný krúžok.
  • Vzdelávacie: anglický jazyk.
  • Kreatívne: grafický krúžok, krúžok kreslenia, keramický krúžok, tvorivé dielne.
  • Telesné a fitness: zdravotné cvičenia, cvičenie na fitlopte, dance aerobic, step aerobic.
  • Herný klub.

Krúžky budú fungovať od pondelka do piatku v čase od 15:00  do 19:00, aktuálny rozvrh možno nájsť na http://cvcradost.webnode.sk. Po dohode s lektorom je tiež možnosť nahlásiť sa na krúžok aj v priebehu školského roka.  

Centrum voľného času vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a schopností zdravých aj zdravotne znevýhodnených členov. Chceme, aby k nám mladí aj starší chodili radi, odnášali si domov vedomosti a zručnosti ako aj veľa radosti.

Centrum bolo založené pri OZ Barlička, ktoré mu poskytuje metodickú a odbornú pomoc pri práci s deťmi a mládežou. Chápeme ho tiež ako príspevok k oživeniu Sídliska III v Prešove, pričom je výnimočné svojou bezbariérovosťou.

Viac info:  www.cvcradost.webnode.sk

Kontakt: 051/ 7498 850