A A A

Centrum včasnej intervencie

Centrum včasnej intervencie podporuje rodiny s deťmi s ohrozeným vývinom v ich rozvoji

V každej veľkej láske je obsiahnuté materstvo. André Maurois

Včasné diagnostikovanie problému či potenciálneho rizika vývinu u dieťaťa a adekvátna intervencia môže zásadným spôsobom pomôcť znevýhodnenému dieťaťu v jeho optimálnom rozvoji.

Centrum včasnej intervencie je komplexom odborných služieb pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom od narodenia do siedmeho roku života.

Multidisciplinárny tím odborníkov (liečebný pedagóg,  špeciálny pedagóg, psychológ, pediater, logopéd) pracuje s rodinou ako celkom a spolu s ňou hľadá optimálne možnosti podpory a pomoci.

Rodinám ponúkame možnosť stretávať sa s inými rodinami v rodičovskom klube, kde si môžu vzájomne odovzdávať skúsenosti, dozvedieť sa nové informácie od odborníkov, či aktívne tráviť čas s deťmi.

V centre nájdete:

  • Odborné vedenie, pomoc a podporu.
  • Poradenstvo a konzultácie.
  • Fyzioterapeutické cvičenia.
  • Terapie – Montessori, Snoezelen, terapia hrou.
  • Rodičovské a súrodenecké kluby (besiedky s odborníkmi).

Sme tu pre Vás každý štvrtok:  08:00 – 12:00 (individuálne poradenstvo)                                                                                                         13:00 – 15:00 (rodičovský klub)

Nájdete nás na: Matice slovenskej 13, Prešov
Kontakt: cvi@barlicka.sk, 0908 949 711

cvi plagatos