A A A

Materské centrum

Materské centrum Radosť bolo založené z iniciatívy mladých mamičiek, ktoré túžili plnohodnotne využívať čas na materskej dovolenke.

„Ak máme vychovávať deti,  je potrebné, aby sme sa tiež stali deťmi“  M. Luther

Cieľom  a poslaním  materského centra je vytvoriť miesto na vzájomný  kontakt detí a mamičiek, kde sa učia zvládať prvé konflikty, deliť sa, vytvárať sociálne väzby a priateľstvá, trénovať zmyslové vnímanie, abstraktné myslenie, pozornosť a pamäť. Prostredníctvom jednotlivých aktivít sa snažíme u detí rozvíjať jemnú a hrubú motoriku.

Náplňou našich stretnutí sú:

 • cvičenia s fyzioterapeutkou,
 • divadielko, tvorivé dielne,
 • Montessori dielničky,
 • arteterapia,
 • pohybovo-rytmické cvičenia,
 • hranie sa v detskej herni,
 • besiedky s odborníkmi,
 • beauty dni pre mamičky,
 • kurzy prvej pomoci,
 • relaxačné hry v guľôčkovom bazéne,
 • burzy, športové hry,
 • disco, karnevaly,
 • pravidelné profesionálne fotenia
 • detské oslavy
 • a iné.

Sme tu pre Vás každý pondelok a štvrtok od 09:30 do 12:00.

Aktuálny program a viac info nájdete aj na: http://mcradost3.webnode.sk

Facebook: www.facebook.com/groups/178268948880305/?fref=ts