A A A

Centrum voľného času

Cieľom CVČ Radosť je ponúknuť možnosti zmysluplného trávenia voľného času, spoločne zdieľať úspechy a rozvíjať priateľské vzťahy medzi deťmi, mládežou, ako aj staršími.

„Času máme veľa, len ho málo využívame“  B.  Franklin

Voľný čas je špecifickou a dôležitou súčasťou života detí, mládeže  a tiež ostatných vekových kategórií. Je dôležitý na regeneráciu fyzických a psychických síl.  Medzi výhody nášho CVČ patrí integrácia ľudí so zdravotným znevýhodnením a bezbariérovosť.

Záujmové útvary:

  • tanečný
  • anglický jazyk
  • gitarový
  • výtvarný
  • tvorivé dielne
  • Montessori klub
  • klavírny
  • dramatický
  • fyzio cvičenia.

Viac info najdete tu:

www.cvcradost.webnode.sk

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1466965476938368/?fref=ts

cvc banner