Kultúra pre všetkých – kultúrny prieskumník

V rámci projektu Kultúra pre všetkých – kultúrny prieskumník môžu aj znevýhodnené skupiny osôb zažiť kultúru a umelecký zážitok z nej. Týmto chceme umožniť prístup k svetu kultúry aj tým, ktorí sú odkázaní na naše sprevádzanie a pomoc. Pri týchto podujatiach zažívame pozitívnu spätnú väzbu spojenú s nadšením a radosťou od najzraniteľnejších skupín. Pre ľudí odkázaných na sociálne služby je radosť zažívať výnimočné momenty výraznejšie prežívaná. Veríme, …

Komunitná obývačka

V rámci projektu Komunitná obývačka sa nám podarilo vytvoriť dva nové bezbariérové priestory na naše aktivity, jeden vnútorný a jeden vonkajší. Vnútorný sme vytvorili montážou exteriérových žalúzií, ktoré pravidelne využívame pri akciách, ktoré sa konajú v konferenčnej sále na prízemí budovy. Ich používanie zabraňuje prehrievaniu miestnosti a slúži k jej zatemneniu pri premietaniach filmov, akciách a zvyšuje tak kvalitu poskytovanej …

Komunitné leto pre všetkých

V rámci projektu Komunitné leto pre všetkých sme realizovali tábor pre seniorov a pre mladých ľudí s postihnutím. Seniori častejšie upadajú do rutiny a nudy. Snažíme sa ich preto spoločensky aktivizovať, precvičovať ich schopnosti a v neposlednom rade priniesť do leta aj dni plné zábavy, pozornosti, nových aktivít a tiež nových ľudí. Mladí s postihnutím zase často ostávajú doma alebo zažívajú …

Boccia – Ihrisko pre všetkých

Našou snahou je vytvoriť kvalitné hracie podmienky pre šport Boccia v Prešove. Boccia je loptová hra, ktorú môžu hrať zdraví ľudia, ale aj ľudia so zdravotným postihnutím. Túto hru si naší mladí s postihnutím veľmi obľúbili z minuloročných turnajov a tak sme sa rozhodli pre vytvorenie vonkajšieho Boccia ihriska. V prípade nepriaznivého počasia by sme radi sprístupnili aj vnútorné herné …

Margaréta Fest 2018

Už 7. ročník 🙂 Aj tento rok sa bude pre naše združenie niesť v duchu festivalu pre mladých umelcov so zdravotným postihnutím. Ide o podujatie rôznych umeleckých žánrov /spev, tanec, divadlo, hovorené slovo/, ktoré búra bariéry a ukazuje, že zdravotné postihnutie nie je prekážkou úspechu a vôľa nepozná hranice. Pre ľudí s postihnutím je možnosťou zažiariť, zažiť úspech, standing ovation …

Šport pre všetkých: Boccia!

Boccia je loptová hra, ktorú môžu hrať zdraví, aj ľudia s rôznym postihnutím. V meste Prešov absentujú podmienky na hru Boccia a preto turnaje organizujú v blízkych obciach. Radi by sme to zmenili.  V našej záhrade máme po organizovaní minuloročného festivalu pevnú plochu. Svojimi rozmermi vyhovuje pravidlám hry Boccia a preto by sme ju radi sprístupnili vozíkom tak, aby sa dala …

Kaviareň

Pripravujeme pre vás Kaviareň, ktorá bude okrem vône kávy poskytovať aj prácu ľuďom so zdravotným postihnutím. Vynovením našich priestorov a vytvorením letnej terasy ponúkneme priestor pre príjemné posedenie našim mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením, seniorom aj verejnosti.  „Tento projekt sa uskutočňuje s podporou Nadácie Granvia“