Kultúra pre všetkých – kultúrny prieskumník

V rámci projektu Kultúra pre všetkých – kultúrny prieskumník môžu aj znevýhodnené skupiny osôb zažiť kultúru a umelecký zážitok z nej. Týmto chceme umožniť prístup k svetu kultúry aj tým, ktorí sú odkázaní na naše sprevádzanie a pomoc. Pri týchto podujatiach zažívame pozitívnu spätnú väzbu spojenú s nadšením a radosťou od najzraniteľnejších skupín. Pre ľudí odkázaných na sociálne služby je radosť zažívať výnimočné momenty výraznejšie prežívaná. Veríme, …