Komunitná obývačka

V rámci projektu Komunitná obývačka sa nám podarilo vytvoriť dva nové bezbariérové priestory na naše aktivity, jeden vnútorný a jeden vonkajší. Vnútorný sme vytvorili montážou exteriérových žalúzií, ktoré pravidelne využívame pri akciách, ktoré sa konajú v konferenčnej sále na prízemí budovy. Ich používanie zabraňuje prehrievaniu miestnosti a slúži k jej zatemneniu pri premietaniach filmov, akciách a zvyšuje tak kvalitu poskytovanej …

Komunitné leto pre všetkých

V rámci projektu Komunitné leto pre všetkých sme realizovali tábor pre seniorov a pre mladých ľudí s postihnutím. Seniori častejšie upadajú do rutiny a nudy. Snažíme sa ich preto spoločensky aktivizovať, precvičovať ich schopnosti a v neposlednom rade priniesť do leta aj dni plné zábavy, pozornosti, nových aktivít a tiež nových ľudí. Mladí s postihnutím zase často ostávajú doma alebo zažívajú …