Záhrada bezpečná pre všetky deti

Záhrada po 50 rokoch potrebuje úpravy a opravy, čo sa najviac ukázalo po otvorení Centra voľného času a príchodu malých detí. Svojpomocnými prácami a nákupom materiálu chceme obnoviť miesta, ktoré sú potenciálne nebezpečné pre deti tak, aby sme im mohli sprístupniť celú záhradu bez obmedzení, malú časť práce zveríme odborníkom. Chceme tiež obnoviť výukový priestor tak, aby sme v ňom mohli organizovať stretnutia a školenia …

3 Záhrady- 3 generácie

Projekt predpokladá rozvoj Komunitných záhrad na troch miestach Prešova a okolia: Sídlisko III, Prešov Komunitná záhrada Sídlisko III sa nachádza na ul. Matice slovenskej 13, v Prešove v zastavanej a frekventovanej zóne sídliska. Priestor je časťou otvoreného areálu školy prístupného verejnosti, starým sadom, ktorého časť máme v dlhodobej správe. Silnou stránkou záhrady je komunita jej používateľov, jej bezbariérový charakter, ako aj potenciál ďalšieho …

Komunitná záhrada SIII – Deťom

Projektom Komunitná záhrada SIII – Deťom chceme našu komunitnú záhradu doplniť o hraciu a objaviteľskú zónu pre deti. Vytvoríme tak ihrisko a náučný chodník pre relax a neformálne vzdelávanie detí, čím podnietime záujem o spoznávanie prírody a vzťahov v nej. Naša záhrada je jedinečná, priateľská k všetkým svojim užívateľom, prispôsobená aj deťom, starším a ľuďom so špeciálnymi potrebami. Je otvorená, bezbariérová a ponúka možnosť trávenia príjemného času, …