Záhrada – Pestujeme vzťahy

Areál v ktorom vznikla Komunitná záhrada Sídlisko III sa nachádza v strede Sídliska III v Prešove, čo pomáha pri otváraní sa širšej komunite s viacgeneračným charakterom. Po tom, čo sme záhradu otvorili pestovateľom chceme teraz do nášho centra a záhrady pozvať obyvateľov okolitých blokov. Rozšírením záhrady pre deti o objaviteľskú a relaxačnú zóne, doplnením záhrady o susedské záhony a spustením programu susedských …

Komunita deťom

Hraciu a objaviteľská zónu chceme vytvoriť na základe požiadavky užívateľov komunitnej záhrady a rodín s deťmi z okolia a tak posilňovať našu úlohu ako miesta stretnutí a búrania sídliskovej anonymity. Výnimočnosť vidíme v spojení bezbariérovej záhrady a detí a seniorov, kde dobrovoľníkov a užívateľov z mesta dopĺňajú naši klienti a zamestnanci. Popri veciach, ktoré vieme spraviť spoločne sme si vedomí svojej zodpovednosti a pri hracej zóne pracujeme s  certifikovanými prvkami, ktoré však …

Chránená dielňa – Revival

Vývoj chránenej dielne OZ Barlička bol postupný, v priebehu rokov sa podarilo zakúpiť viacero strojov a pomôcok na výrobu reklamných predmetov. Niektoré sa však časom prestali používať, často z dôvodu poruchy, chýbajúceho komponentu alebo obmeny personálu. Projektom chceme oživiť Reklamnú chránenú dielňu: viaceré stroje, ako aj techniky výroby, rozšíriť sortiment ponúkaných výrobkov a zlepšiť prácu s klientom. Chceme tiež sledovať …

Vodičák na vozíček

  Cieľom projektu „Vodičák na vozíček“  je prostredníctvom jednoduchej vzdelávacej aktivity (tréning obsluhy vozíka) budovať mosty medzi majoritnou spoločnosťou (študentmi stredných škôl) a mladými ľuďmi s postihnutím. Tréning vedený mladými ľuďmi s postihnutím z pobytového a ambulantného zariadenia bude ponúkaný stredným školám ako doplnok výuky náuky o spoločnosti, etiky, príp. špecializovaných predmetov. Výuku doplní možnosť praktickej jazdy – dobrovoľníckej aktivity …